Kvalitet & Miljö

Sedan 2006-02-23 är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har tidigare erfarenheter av fordonsindustrins krav vilket innebär att vi möter kundkrav som motsvarar tillämpliga delar av ISO/TS 16949 t ex PPAP/CPAP.

Policy för kvalitet och miljö

I vår uppgift att belägga fästelement skall alla arbeta för att göra Pac2´s intressenter nöjda. Tillsammans strävar vi mot en hållbar utveckling av företaget och för att uppfylla samhällets krav. Vi vill erbjuda produkter och arbeta i energieffektiva processer som
värnar om våra resurser och tar hänsyn till människa och miljö. Det skall vara naturligt för oss att engagera oss i ständiga förbättringar av både processer och miljöpåverkan.

 

Detta GÖR VI GENOM ATT:
  • prioritera befintliga kunders behov framför nykundsbearbetning och inse att det är logistikförutsättningar och teknisk utveckling som styr våra affärsmöjligheter
  • vara kompetenta och inse att varje prestation bidrar till vår framgång
  • arbeta med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft
  • beakta livscykelperspektivet vid inköp och utveckling samt bedömning av miljöaspekter
  • våra handlingar och beslut skall leda till minsta möjliga miljöpåverkan, alltså förebygga förorening och minimera vårt avfall
  • vi sätter upp mål för vår verksamhet syftande till att förenkla och förbättra vår verksamhet
  • ledningen skall tillhandahålla rätt resurser för ett effektivt arbete
  • vi uppfyller tillämpliga lagar och andra bindande krav
  • alla har ett ansvar för att skapa god trivsel på arbetsplatsen

Vår policy är inte bara tomma ord, utan ett faktiskt ställningstagande.

2017-08-25

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens logtyp

Medlem i FTI

Vi tar vårt producentansvar och är medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), näringslivets system för återvinning av förpackningar.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


Se vad våra två huvudsakliga leverantörer av kemiska material skriver om REACH.

RoHS

Se detta dokument som intygar att våra produkter är RoHS-kompatibla:

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.