PersonuppgiftspolicY

Gällande Pac2 AB och dess moderbolag.

Dina personuppgifter

Pac2 AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för Pac2 AB är Thomas Carlsson, se kontaktuppgifter under Kontakt.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

Pac2 AB gör endast affärer med företag och inte med privatpersoner.

Pac2 AB samlar in personuppgifter i huvudsak när du kontaktar oss. Som regel företaget och dess adress, ditt namn, jobbtelefon och jobbmejl. Det kan gälla potentiella och befintliga kunder, potentiella och befintliga leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Syftet med insamlingen är att besvara ditt ärende, vanligtvis offertförfrågan, beställning, inköp eller produktrelaterade frågor.

Om kollegor till dig har lämnat dina uppgifter så förutsätter vi att de har ditt samtycke.

Hantering och lagring av personuppgifter

Dina uppgifter lagras i ett eller flera IT-system för orderhantering, säljstöd, bokföring och
e-postkommunikation.

Utskick av information
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med t ex frågor.

Vi använder din mailadress för att vid ett fåtal tillfällen om året skicka viktig information, exempelvis om semesterstängning. Du har möjlighet att avstå från dylik information genom att meddela oss.

Vi skickar orderbekräftelser, fakturor och relaterade dokument via e-post.

Marknadsföring
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel bokföringslagen.

Lagringstider
Pac2 AB´s affärer kan sträcka sig över många år, ibland flera decennier med många personer inblandade. Av den anledningen sparas affärskristisk information såsom offerter, beställningar, ritningsunderlag i minst 10 år och raderas endast på begäran.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Utlämning av personuppgifter

IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vissa system är molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Underleverantörer och samarbetspartners
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och samarbetspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.